Andon Wireless 03 Audio Control VI

2.3 Thiết bị điều khiển âm thanh (Wireless Audio Control Device & Internet connection) AD-WL-AUD

so-do-andon-adsun

Chức năng:

Giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm (Wireless Central Controller Device AD-WL-1024) thông qua kết nối không dây RF.

  • Nguyên tắc hoạt động: Khi có một sự kích hoạt tín hiệu từ vị trí làm việc (SUB) thông tin sẽ được chuyển đến thiết bị xử lý trung tâm và tín hiệu sẽ được truyền tới thiết bị điều khiển âm thanh. Tùy theo sự kiện đã kích hoạt – âm thanh tương ứng sẽ được phát ra loa của vị trí làm việc.
  • Có 8 cổng ra phát nhạc tương ứng 8 chuyền riêng biệt (mỗi chuyền một loa riêng). Nếu cùng một thời điểm có nhiều sự kiện được kích hoạt – hệ thống sẽ phát âm thanh theo nguyên tắc hàng đợi (mỗi lần phát nhạc chỉ 1 chuyền sau 20 giây sau phát chuyền khác).
  • Có 02 cổng phát những sự kiện chung khi cần thông báo đến toàn hệ thống.

Thông số kỹ thuật: 

  • Nguồn:  220V AC.
  • Cổng giao tiếp: 8 cổng phát âm thanh.
  • Có 01 dùng để lập trình thay đổi nội dung âm thanh phát ra (cập nhật thông tin thẻ nhớ).

(*) Những thiết bị có dây trước khi cải tiến – chúng tôi vẫn sử dụng cho khách hàng và hệ thống vẫn hoạt động đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống …
Link tham khảo thiết bị  điều khiển âm thanh hệ có dây (Wire Audio Control Device).

Tham khảo ...