camera giám sát

CameraGiamSat_chitiet

1. Thông tin chung

 • Camera giám sát là thiết bị có thể tích hợp trong hệ thống giám sát hành trình Adsun – mỗi thiết bị có thể gắn tối đa 4 camera.
 • Thông tin hình ảnh chụp từ camera được lập trình chụp theo từng quảng thời gian nhất định hoặc tùy theo sự kiện thực tế như: mở cửa xe khách, mở cửa thùng xe container – tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp vận tải.
 • Thông tin hình ảnh được truyền server về cùng các thông tin hành trình của phương tiện: vị trí, vận tốc , thời gian … rất thuận lợi và trực quan cho việc quản lý – tạo được sự chính xác và minh bạch của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Thông số kỹ thuật:

  •  Độ phân giải: 1.3MP/VGA/QVGA/QQVGA
  •  Dạng file hình: JPEG
  •  Giao thức: ZMID
  •  Cổng giao tiếp: RS485
  •  Tốc độ truyền: 115200 bps
  •  Nguồn: 5V
  •  Tiêu cự thấu kính: 2.8/ 3.6/ 6mm


  •  Độ phân giải: 1.3MP/VGA/QVGA/QQVGA
  •  Dạng file hình: JPEG
  •  Giao thức: ZMID
  •  Cổng giao tiếp: RS485
  •  Tốc độ truyền: 115200 bps
  •  Nguồn: 5V
  •  Tiêu cự thấu kính: 2.8/ 3.6/ 6mm


   3. Tính năng của thiết bị Camera

    • Theo dõi lộ trình xe bằng hình ảnh chụp hình theo những quảng thời gian nhất định.
    • Có thể lập trình chụp hình theo sự kiện thực tế như: mở cửa xe khách, mở thùng container …
    • Hình ảnh được truyền về server phục vụ cho việc hiển thị, lưu trữ…
   • Theo dõi lộ trình xe bằng hình ảnh chụp hình theo những quảng thời gian nhất định.
   • Có thể lập trình chụp hình theo sự kiện thực tế như: mở cửa xe khách, mở thùng container …
   • Hình ảnh được truyền về server phục vụ cho việc hiển thị, lưu trữ…

   4. Các hình ảnh Camera qua website quản lý.

   Hình ảnh có thể xem qua website quản lý theo từng xe.

   Giao diện website theo dõi hình ảnh từng xe theo thời gian.

   Giao diện App trên điện thoại theo dõi hình ảnh từng xe theo thời gian: chọn thông tin xe và xem hình ảnh.

   Hình ảnh có thể xem qua website quản lý hoặc App trên điện thoại theo từng xe.