Info Hướng dẫn lắp đặt Camera Nghị Định 10

(Dự thảo lần 1) Hướng dẫn lắp đặt camera Nghị Định 10/2020/NĐ-CP

Thông tin trích dẩn từ tài liệu của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam (trang 21,22,23): “Giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera về máy chủ của Tổng cục ĐBVN”

Adsun đã nghiên cứu và sản xuất thành công TMS-CAM-NĐ10. Đây là sản phẩm tích hợp ba tính năng trong một : tính năng giám sát hành trình, tính năng ghi hình video và tính năng tự động chụp ảnh từ xa. Tích hợp 2 sản phẩm quy chuẩn theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải: thiết bị giám sát hành trình QCVN 31/2014/BGTVT và Camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP.


    Block "6632" not found