Andon Wireless 01 Central Control VI

2.1 Thiết bị điều khiển trung tâm (Wireless Central Controller Device) AD-WL-1024

so-do-andon-adsun

Chức năng:
Trung tâm xử lý của hệ thống ANDON là bộ xử lý AD-WL-1024. Nơi xử lý của toàn hệ thống ANDON, thu nhận tín hiệu từ các thành phần khác trong hệ thống, phân tích, tổng hợp, ra quyết định xử lý đến các bộ phận khác.
Về nguyên tắc: Một thiết bị xử lý trung tâm hệ không dây có thể quản lý được 1024 vị trí làm việc (nơi công nhân kích hoạt tín hiệu về: vật tư, quản lý, bảo trì…) về trung tâm. Tùy theo quy mô hoạt động của công ty – khi số vị trị làm việc lớn hơn 1024 thì sẽ dùng đến thiết bị thứ hai.
Với hệ thống ANDON không dây, tín hiệu sẽ được truyền / nhận qua kết nối không dây RF (nhận tín hiệu từ các SUB, truyền tín hiệu đến bộ điều khiển âm thanh Audio Control Device, đến các thiết bị máy tính qua Hub trong hệ thống mạng LAN…).

Thông số kỹ thuật:

  • Nguồn:  220V AC.
  • Cổng giao tiếp:  RF, LAN.
  • Số vị trí làm việc quản lý:  1024 vị trí (Sub).

(*) Những thiết bị có dây trước khi cải tiến – chúng tôi vẫn sử dụng cho khách hàng và hệ thống vẫn hoạt động đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống …
Link tham khảo thiết bị  điều khiển trung tâm hệ có dây (Wire Central Controller Device):

Tham khảo ...