News 20200225 văn bản 956 tổng cục đường bộ việt nam

Văn bản số 956 của TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ban hành ngày 20/02/2020

Adsun xin gởi đến quý khách hàng và đối tác thông tin: “Về việc tăng cường theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình”.

VB-956-01-CQLDBVN_515x720
VB-956-02-CQLDBVN_515x720