Andon Wire 03 Audio Control VI

Thiết bị điều khiển âm thanh (Audio Control Device) AD-W-AUD10

so-do-andon-adsun

Chức năng: 

Giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm AD-W- 512 thông qua cổng RS485.

  • Nguyên tắc hoạt động: Khi có một sự kích hoạt tín hiệu từ vị trí làm việc (Sub) thông tin sẽ được chuyển đến thiết bị xử lý trung tâm (AD-W-512) và tín hiệu sẽ được truyền tới thiết bị điều khiển âm thanh. Tùy theo sự kiện đã kích hoạt – âm thanh tương ứng sẽ được phát ra loa của vị trí làm việc.
  • Có 8 cổng ra phát nhạc tương ứng 8 chuyền riêng biệt (mỗi chuyền một loa riêng). Nếu cùng một thời điểm có nhiều sự kiện được kích hoạt – hệ thống sẽ phát âm thanh theo nguyên tắc hàng đợi (mỗi lần phát nhạc chỉ 1 chuyền sau 20 giây sau phát chuyền khác).
  • Có 02 cổng phát những sự kiện chung khi cần thông báo đến toàn hệ thống.

Thông số kỹ thuật: 

  • Nguồn:  220V AC.
  • Cổng giao tiếp: 8 cổng phát âm thanh.
  • Có 01 dùng để lập trình thay đổi nội dung âm thanh phát ra.

(*) Những thế hệ cải tiến hiện nay – chúng tôi đã sử dụng đến kỹ thuật không dây RF rất thuận lợi cho việc thi công, lắp đặt …
Link tham khảo thiết bị điều khiển âm thanh không dây (Wireless Central Controller Device).

Tham khảo ...