Ngoài sự cố gắng và đoàn kết của toàn thể nhân viên thì sự lớn mạnh của công ty còn có sự đóng góp không nhỏ từ phía quý khách hàng, do đó công ty Ánh Dương luôn lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu chính. Công ty chúng tôi cam kết: 

 -   Bảo đảm yên tâm về quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng

 -   Giải quyết nhanh những nhu cầu thiết yếu về tính năng,thông số kỹ thuật.

 -   Tôn trọng sự cam kết và chịu trách nhiệm sản phẩm do công ty sản xuất.

 -   Luôn phát huy nghiên cứu công nghệ từ chiều rộng đến chiều sâu. Luôn xem lợi ích của khách hàng là mục tiêu và động lực phát triển của công ty.

Khách hàng quản lý sản xuất

Khách hàng đồng hồ taxi

Khách hàng thiết bị định vị

Go Top

Thiết bị định vị adsun - Công ty Ánh Dương

Chuyên cung cấp thiết bị định vị ô tô,thiết bị định vị xe tải

Lắp đặt thiết bị định vị ô tô xe tải uy tín, giá rẻ nhất